Training DISC

Waarom…

  • …hebben sommige mensen een enorme weerstand tegen veranderingen terwijl anderen die juist opzoeken?
  • …wordt de één overtuigd door feiten en de juiste argumenten, terwijl de ander vooral luistert naar wat het gevoel hem of haar ingeeft?
  • …leven sommigen schijnbaar alleen maar voor de fun en de feestjes en anderen voor de serieuze dingen, zaken en regels?
  • … nemen bepaalde mensen makkelijk de leiding op zich en nemen anderen genoegen met het volgen van deze mensen?
  • …zijn sommige mensen zo flexibel en hangen anderen juist strak aan procedures?

Het model

Het DISC model geeft hier simpel antwoord op, zonder simplistisch te worden of mensen in hokjes op te sluiten. Het is een model dat de complexe werkelijkheid van mensen en hun gedragingen terugbrengt naar een overzichtelijk en begrijpelijk geheel.

De letters DISC staan voor een viertal gedragsstijlen die ieder mens in meer of mindere mate in huis heeft. De vraag is waar jij sterk in bent. Waar men wat jou betreft op kan rekenen.

D = Daadkrachtig, Direct

Hoe je omgaat en reageert op problemen en uitdagingen. Snelle acties en taakgericht.

discI  = Interactief, Inspirerend

Hoe je anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt. Snelle acties en mensgericht.

S = Stabiel, Sociaal 

Hoe je omgaat met en reageert op veranderingen in jouw omgeving. Rustige benadering en mensgericht.

C = Conformerend, Consciëntieus

Hoe je reageert op en omgaat met details, gestelde regels en procedures. Rustige benadering en taakgericht.

De meeste mensen hebben een combinatie van twee stijlen. Geen enkele stijl is beter dan de andere. DISC kent geen goed of fout.  Het mooie van DISC is dat vooral de nadruk gelegd wordt op iemands STERKE kanten.

DISC helpt om beter te communiceren. Soms praten mensen over precies hetzelfde, maar ‘verstaan’ ze elkaar niet. Er wordt langs elkaar heen gepraat, zo lijkt het. Dit leidt tot wederzijds onbegrip. Zelfs met wat basiskennis van DISC heb je al snel door ‘hoe het werkt’ en ga je vanzelf beter communiceren.

DISC helpt om conflicten op te lossen of te voorkomen. Als je begrijpt waarom iemand iets zegt of op een bepaalde manier handelt, helpt dat om te kunnen relativeren. Als je je bewust bent van iemands onderliggende beweegredenen, kun je (en durf je!) makkelijker het gesprek aan (te) gaan om problemen te voorkomen.

DISC helpt om verschillen van anderen te waarderen. Ieder persoon is uniek en dat betekent ook dat hij of zij zaken op een unieke manier aanpakt. Dat kan dus anders zijn dan hoe je het zelf zou doen. Kennis van de verschillende gedragsstijlen geeft ruimte om de ander te waarderen zoals die is.

DISC helpt om samen meer te bereiken. Als je van elkaar weet hoe je het liefst benaderd wilt worden en je houdt daar rekening mee, dan kun je samen veel meer bereiken.

Persoonlijke analyse

Een persoonlijke DISC-analyse ontstaat nadat een vragenlijst met 96 stellingen is ingevuld. In blokjes van vier kies je steeds één stelling die het meest op jou van toepassing is en één die het minst op jou van toepassing is. De uitslag wordt netjes verwerkt in een 16 pagina’s tellende rapportage.

Onze DISC-mogelijkheden

Individuele analyse – Nadat je de analyse thuis online hebt gemaakt, wordt de rapportage uitgebreid met je besproken, waarbij uiteraard ook alle gelegenheid is tot het stellen van vragen. Het gaat tenslotte over jou!

DISC en loopbaancoaching – Hier maak je de analyse en volgen daarna nog drie gesprekken van twee uur, waarin we samen met jou naar je toekomstmogelijkheden kijken. Wat wil je graag en wat maakt je gelukkig?

DISC workshop – Een groep of team van maximaal 6 personen krijgt, nadat ze de DISC-analyse gemaakt hebben een verdere toelichting op het gebruik van DISC in de praktijk.  Waar zitten de sterke punten van de diverse stijlen? Wat zijn de valkuilen in communicatie? Hoe kun je effectiever worden? Wat motiveert je?  Deze workshop duurt een dagdeel, waarbij na afloop altijd nog tijd is voor het beantwoorden van individuele vragen op basis van de uitkomst van je analyse.

Meer weten?

Wil je meer informatie over onze trainingen? Laat je gegevens achter via ons contactformulier en wij bellen je zo snel mogelijk terug. Natuurlijk kun je ook telefonisch contact opnemen met Lars Timmermans, 06-46 26 66 58.

Neem contact op

Voornaam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoon (verplicht)