duurzame inzetbaarheid1
Je zou kunnen zeggen dat  binnen de Nederlandse media ‘duurzame inzetbaarheid’ naast ‘Dagobert Duck-taks’ het woord van 2014 was.

Hoe krijg je de medewerkers zover dat ze ‘persoonlijk leiderschap laten zien, initiatief nemen, ondernemend zijn, creativiteit tonen en de regie over hun loopbaan in eigen hand nemen’? Vragen waar menig manager – en de HR-strateeg in het bijzonder – mee worstelt.

Ik heb mij in de afgelopen maanden door zowel het sectorplan van het NUV als dat van de NPO geworsteld. Plannen die beide zijn goedgekeurd en goed zijn voor 10 à 15 miljoen euro. Subsidiegelden te besteden aan medewerkers van omroepen en uitgeverijen. Zowel interessant om de sociale plannen gedeeltelijk af te dekken als om de bewustwording en beweging van medewerkers te stimuleren.

Daarbij is het gezien de nieuwe wet werk & zekerheid ook interessant om te investeren in medewerkers. Deze gelden kun je bij een eventueel ontslag weer aftrekken van de afkoopsom. Natuurlijk dien je wel aan een groot aantal voorwaarden te voldoen, maar dat is prima. Een aantal van onze klanten zien dit als extra stimulans en als een kans om twee vliegen in één klap te slaan. Beide gericht op de toekomst!

Ik zie duurzame inzetbaarheid overigens als een continue proces en een thema van alle tijden. Als je het met je gezonde boerenverstand bekijkt is het gewoon oude wijn in nieuwe  zakken. Goed om weer eens stil te staan bij de ontwikkeling van je medewerkers en erop gewezen te worden. Zeker in deze tijd binnen de media is het gezond om medewerkers zelf heel hard na te laten denken over hun toekomst en actief te stimuleren om stappen te zetten. Binnen de organisatie, maar zeker ook alvast daarbuiten. Sta er in ieder geval voor open mensen kansen buiten de eigen organisatie te bieden. Dit komt de flexibiliteit van die mensen ten goede, en heeft bovendien een positieve invloed op de afdeling, de business én de gehele organisatie.

Ik zou dus zeggen: Grijp je kans en gebruik de financiële mogelijkheden die nu worden geboden om mensen stil te laten staan bij hun eigen loopbaan. Ga ervoor en vergeet jezelf ook vooral niet mee te nemen!